Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji podjetja Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom1) + zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP).

S spletno platformo Moja hrbtenica upravlja podjetje:

Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p. (v nadaljevanju „prodajalec“)
Plese 9A
9000 Murska Sobota
Matična številka: 5592127000
Davčna številka: SI 35145242
Telefon: 041 846 260
E-pošta: info@mojahrbtenica.si

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje podjetja Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p. (v nadaljevanju ponudnik) pravice in obveznosti kupca, člana in platforme ter urejajo poslovni odnos med ponudnikom in kupcem ter članom. Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje naročila v naročniški sistem). Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Varovanje osebnih podatkov

Več o varovanju osebnih podatkov najdete na spletni strani: https://www.mojahrbtenica.si/pravilnik-zasebnosti/.

Vrste uporabnikov

Ob registraciji v spletno platformo postaneš član oz. uporabnik platforme Moja hrbtenica.si in dobiš uporabniško ime, ki je enako naslovu tvoje elektronske pošte, geslo, ter uporabniško ime, ki ga izbereš sam.

Član je dolžan sporočiti oziroma izpolniti na spletni strani Moja hrbtenica.si popolne in verodostojne osebne podatke. Odgovornost za zlorabo ali netočnost podatkov v celoti prevzema član.

Registracija je možna tudi med postopkom ogleda tečajev. V primeru, da se ista oseba ponovno registrira v platformo z drugim elektronskim naslovom, je to zloraba sistema, ki ji sledi denarna kazen v višini polne naročnine po ceni najdražjega paketa, ki je v trenutku zlorabe veljaven.

Dostopnost informacij

Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p.  se zavezuje, da bo članu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

podatke o podjetju Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p. (ime in sedež podjetja, matična številka),

 1. kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 2. bistvene lastnosti spletnih tečajev in vadbenih dostopov,
 3. datume poteka tečajev in dostopov, ki so razpisani v koledarju in pri katerih tečajih in vadbah je že na voljo posnetek,
 4. navodila za uporabo spletne strani,
 5. način plačila in izvedbe spletnih tečajev,
 6. časovno veljavnost ponudbe,
 7. rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),
 8. pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi.

Obljuba in storitev, ki jo nudimo

Ponudnik zagotavlja svojim uporabnikom storitve spletnega dostopanja do vadb in vadbe v fizičnem prostoru v obliki izvajanja vadbenih dostopov v živo preko spletne platforme in v obliki video posnetkov ali s fizično prisotnostjo na vadbi.

Ponudnik  si bo vseskozi prizadeval, da bo uporabnikom ponudil najboljšo uporabniško izkušnjo, kot jo omogočajo njegove možnosti.

Ponudnik ne odgovarja uporabniku za nedelovanje ali slabše delovanje storitev, če so posledica dejavnikov, na katere nima vpliva (prekinitev internetne povezave pri uporabniku, nedelovanje računalnika…).

Za delovanje, izvajanje storitev oziroma za same vsebine/storitve in njihove cene jamči Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p., ki izdaja splošne pogoje uporabe storitev, cenike, rešuje reklamacije in druge postopke z uporabniki storitev.

Uporaba in nabor storitev sta odvisna od tehničnih pogojev na strani uporabnika in na stran Moja hrbtenica.si.

Varnost uporabe storitev je na strani Moja hrbtenica.si zagotovljena z ustreznimi tehničnimi rešitvami, pravili, procesi, splošnimi pogoji in dogovorom sklenjenim med uporabnikom in ponudnikom.

Zagotavljanje varne uporabe na strani uporabnika je v njegovi domeni in v ničemer ne zavezuje k odgovornosti ponudnika.

Uporabnik ne pridobi lastninske, avtorske ali sorodnih pravic na vsebinah, ki jih uporabnikom ponuja Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p. ali ponudniki vsebin/storitev/blaga oziroma drugi pogodbeni partnerji Inštitut-a gibanja, Simona Kolarič s.p.

Ponujanje storitev tudi ne ustvarja partnerskega razmerja.

Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p. v nobenem primeru ne odgovarja za morebitne zahtevke tretjih oseb zaradi kršitev s strani uporabnikov, s katerimi le-ti kršijo lastninsko, avtorsko, sorodne in druge pravice za storitve, ki jih preko spletne platforme Moja hrbtenica.si nudijo pogodbeni partnerji Inštitut-a gibanja, Simona Kolarič s.p.

Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p. pri dostopanju do aplikacij na portalih zunanjih ponudnikov storitev ne odgovarja za varnost podatkov, ki se izmenjujejo med strežniki, zaradi omogočanja dostopanja do zunanjih aplikacij. Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p. ne zagotavlja zaščite zasebnosti prenesenih podatkov preko spleta in strežnikov nad katerimi nima nadzora, ne odgovarja za varovanje uporabnikovih datotek, ki se shranjujejo na strežnikih, ki niso pod nadzorom in upravljanjem Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p., ne odgovarja za vdore v uporabnikovo terminalsko ali programsko opremo ter ne odgovarja za zlorabe uporabe spletnih in elektronskih komunikacijskih storitev s strani tretjih oseb. Pri uporabi spletnih in elektronskih komunikacijskih storitev je uporabnik vseskozi dolžan uporabljati svetovni splet v skladu s pravili etičnega vedenja ter vseskozi v skladu z veljavnimi predpisi. Uporabnik ne sme uporabljati elektronske pošte za pošiljanje velike količine podatkov, ki privedejo do zavrnitve storitev (t.i. DDOS napadi), se ne sme lažno predstavljati, ne sme zasmehovati, žaliti, spodbujati h kakršni koli obliki nestrpnosti (verski, spolni, rasni, politični ipd.).

Ponudba vadb in vadbenih dostopov

Zaradi narave poslovanja preko spleta se ponudba spletnih vadb in dostopov ponudnika ažurira in spreminja pogosto in hitro.
Člani sami poskrbijo za zakup vadbenih dostopov in vadbene ponudbe. Dostop do videoteke posnetkov novo registriranim kupcem, se uredi v roku 24 ur od registracije. Plačilo storitve kupcu zagotavlja, da dobi točno izbrano vsebino. Vse vsebine na portalu Moja hrbtenica.si so tehnično brezhibne in delujoče.

Tehnični pogoji in standardi

Za nemoteno ter ustrezno uporabo storitev na platformi Moja hrbtenica.si so potrebni tehnični pogoji in standardi na strani uporabnika in na strani Moja hrbtenica.si.

Moja hrbtenica.si ima zagotovljene vse ustrezne pogoje in standarde, da lahko storitve izvaja kakovostno, nemoteno, brez večjih težav in izpadov. Uporabnik za nemoteno ter ustrezno uporabo storitev potrebuje zmogljiv, sodoben osebni računalnik ali prenosnik s katerim koli operacijskim sistemom (Windows, MacOS, Linux…), sodobnejši pametni telefon oz. drugo mobilno napravo z najnovejšo verzijo operacijskega sistema Android ali iOS (na pametnih urah sistem ne deluje), internetni dostop ustrezne hitrosti, ki znaša vsaj 4 mbps prenosa k uporabniku (download) in 1 mbps prenosa od uporabnika (upload) zvočnike za prenos zvoka, če uporablja osebni računalnik. Na računalniku mora biti nameščena posodobljena različica Chrome ali Firefox spletnega brskalnika. Uporabo katerega koli drugega brskalnika odsvetujemo.

Kakovost (kakovost predavateljev, spletne platforme, standardi ki določajo kakovost izvajanja storitev)

Kakovost, ki jo uporabnikom nudi Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p je opredeljena z obstoječimi vsebinami, ki so na voljo tako za sedanje kot bodoče vsebine vadb in vadbenih dostopov. Kakovost se opredeljuje z internimi pravili, procesi, postopki, akti in drugimi aktivnostmi, ki niso informacije javnega značaja ali na voljo uporabnikom.

Ker se storitve  izvajajo v živo, preko posnetkov, z dostopanjem do posnetkov in se prilagajajo ter oblikujejo tudi s pomočjo uporabnikov ter interakcije v živo med ponudnikom in uporabniki, se pri vsaki ponudbi lahko pojavijo določene posebnosti, specifični pristopi, komunikacija, način podajanja snovi, druge aktivnosti v vadbenem procesu, ki so lastni določeni vadbi, kar pa niso dejavniki opredelitve izvedene kakovosti glede na postavljene standarde kakovosti. Dejavniki, ki določajo primerno kakovost so:

 • skladnost vsebine glede na dano obljubo uporabnikom;
 • ustrezna količina ter vsebinska primernost obdelane snovi;
 • čist, jasen, urejen način podajanja snovi, ki je strukturiran in urejen;
 • izvedena storitev v obljubljenem roku, časovnem obsegu in na način kot je obljubljeno, ko je razpisan točen termin izobraževanja;
 • videoposnetki že izvedenih vadb, ki so primerne kakovosti in na voljo registriranim uporabnikom, ki so poravnali mesečno naročnino ali vadbeni zakup.

Standardi, ki se zasledujejo pri kakovosti izvedbe izobraževanj in uporabi spletne platforme Mojahrbtenica.si so:

 • tehnološka dovršenost preko kakovostne platforme za prenos videa, zvoka ter drugih elementov v izobraževalnem procesu;
 • možnost dvosmerne komunikacije med uporabniki in predavatelji ter asistenti v času izvajanja izobraževanja;
 • brezhibno delovanje spletne platforme Mojahrbtenica.si.

Za orodja in pripomočke pri uporabi platforme Mojahrbtenica.si, ki uporabniku omogočajo kakovostno izkušnjo izbire želenih izobraževanj, sledenju in kontroli svojega vadbenega procesa ter komunikaciji z Mojahrbtenica.si preko različnih komunikacijskih kanalov, je uporabnik dolžan poskrbeti sam, ponudnik pa ga pred zakupom določenih vsebin opozori na uporabo dodatnih pripomočkov.

Izključitev odgovornosti

Uporabnik z naročilom storitve ne prejme garancije ali drugih jamstev za absolutno zanesljivost storitve Mojahrbtenica.si  V primeru morebitnega nedelovanja ali slabšega delovanja aplikacij storitve si bo Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p. (skupaj s pogodbenimi partnerji) po svojih najboljših močeh prizadeval za odpravo pomanjkljivosti, ki ovirajo funkcionalno in optimalno delovanje storitve, in sicer v čim krajšem času.

Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p. mora potrošniku izročiti storitev v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.  

Napaka je stvarna:

 1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana;
 3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno dogovorjene oziroma predpisane;
 4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila. Primernost storitve za normalno rabo se presoja glede na običajno storitev enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih storitve, ki jih je dalo Mojahrbtenica.si ali ponudnik zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo storitve ali navedbami na storitvi sami.

Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače. Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p. v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik Mojahrbtenica.si sporoči preko elektronskega sporočila na naslov info@mojahrbtenica.si.

Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p. ne odgovarja za stvarne napake na storitvi, ki se pokažejo potem, ko mine eno leto, odkar je bila storitev omogočena.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p. o napaki, ima pravico od Mojahrbtenica.si zahtevati, da:

 • odpravi napako na storitvi ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • storitev z napako zamenja z novo brezhibno storitvijo ali
 • vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p. zahteva povrnitev škode. Ponudnik prav tako ni odgovoren za morebitne dodatne stroške, ki nastanejo s spremljanjem spletne vadbene ponudbe (prenos mobilnih podatkov, roaming, ipd.).

Reklamacije, reševanja pritožb

Uporabnik ima pravico in možnost, da s pomočjo katerih koli komunikacijskih sredstev, ki so na voljo ali objavljeni na portalu Mojahrbtenica.si sporoči ali izrazi svoje pritožbe, reklamacijo ali nestrinjanje v zvezi s storitvami, ki jih izvaja ponudnik.

Uporabnik lahko sam izbere način in sredstvo s katerim bo sporočil reklamacijo ali pritožbo. Postopek za reševanje reklamacij oz. pritožb, ki ga ponudnik priporoča uporabnikom je sledeč:

 • na spletni strani www.mojahrbtenica.si/kontakt se izpolni kontaktni obrazec, kjer se vpiše razlog sporočila, komentar ali navedba potrebnih dejstev ter informacij in želeno oz. pričakovano ukrepanje s strani ponudnika. Ponudnik bo na vsak ugovor pisno odgovoril v roku petnajstih (15) dni, razen v primeru kadar potrošnik uveljavlja stvarno napako ali nepravilno opravljeno storitev. V tem primeru bo ponudnik potrošniku odgovoril v roku 8 dni.

Ugovor zoper izstavljeni račun ne zadrži obveznosti plačila njegovega nespornega dela. Reklamacije ali pritožbe se, poleg spletnega obrazca na www.mojahrbtenica.si/kontakt lahko sporočijo preko e-pošte info@mojahrbtenica.si.

Ponudnik blaga omogoča spletno trgovino na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi TUKAJ.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Oznake vadb in vadbenih dostopov

Vsak prodajni produkt in rezervacijsko mesto ponudnika ima svojo šifro, ki je avtomatsko navedena pri rezervaciji in plačilu vadbe ali vadbenega dostopa. Vsak prodajni produkt in rezervacijsko mesto ima objavljen čas, kraj in lokacijo izvedbe. Rezervacijska mesta so določena na vsak kraj posebej in se tekom leta in letne ponudbe spreminjajo. Spremembe v prostih vadbenih mestih so navedene na spletni platformi Mojahrbtenica.si.

Naročilo

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je v spletni platformi Mojahrbtenica.si sklenjena v trenutku, ko Mojahrbtenica.si članu pošlje elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila. Od tega trenutka so vsi pogoji določeni in veljajo tako za ponudnika kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o stranki je mogoče, izjema je elektronski naslov. Kupoprodajna pogodba je v elektronski obliki shranjena na strežniku Mojahrbtenica.si. Pogodba se sklepa za nedoločen čas, razen če ni v postopku registracije izrecno navedeno drugače. Odstop od naročila je možen kadarkoli.

Vrste produktov

Produkti so dostopi do video vadb preko spleta in fizično v telovadnici. Produkti se prodajajo samostojno in ločeno na spletni povezavi www.mojahrbtenica.si.

Cene

Cenik posameznih produktov je objavljen na spletni strani. Vse cene so brez davka na dodano vrednost ker nisem zavezanec za DDV. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila s spodaj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.

Načini plačila

Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p. omogoča naslednje načine plačila:

 • nakazilo na tekoči račun Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p. v primeru nakupa video vsebin vadb,
 • PayPal v primeru nakupa video vsebin vadb in plačila rezervacije termina skupinske vadbe.

Po potrditvi prejema naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen izjemoma z odobritvijo Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p.

Nakup za pravne osebe

Postopek nakupa za pravno osebo je popolnoma enak kot za fizično osebo, le da v koraku vpisa podatkov plačnika dodatno vpiše tudi naziv in naslov podjetja.

V primeru večjih naročnikov se nakup za pravne osebe ureja z naročilnico ali posebno pogodbo med Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p. in podjetjem. Če želi član račun na podjetje, sprejema pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja.

Glavna razlika je v možnostih odstopa od pogodbe za podjetja, samostojne podjetnike in druge pravne osebe. Naštete pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od dneva naročila brez razloga, kot to velja za ostale potrošnike (fizične osebe).

Vračilo kupnine za pravne osebe ni možno. Za nakupe pravnih oseb prav tako veljajo Splošni pogoji poslovanja Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p.,  več o možnostih vračil za fizične osebe si lahko preberete v nadaljevanju strani oziroma na strani o vračilih.

Spletna platforma Mojahrbtenica. si pravnim osebam omogoča naslednje načine plačila:

 • z nakazilom na račun upravitelja Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p. po ponudbi/predračunu.

Posebni pogoji za pravne osebe

V primeru, da so pogoji s podjetjem, ki je naročnik storitev Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p. za svoje zaposlene, razširjeni, veljajo vsi splošni pogoji objavljeni na spletni strani www.mojahrbtenica.si  ter pogoji, ki so navedeni na ponudbi oz. predračunu, računu ali dodatni posebni pogodbi med pravno osebo in Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p. V primeru, da bi bili dodatni pogoji v možnem nasprotju s temi pogoji, mora biti to v posebnem dogovoru posebej opredeljeno. V tem primeru so dodatni pogoji, ki so dogovorjeni prevladujoči.

Odgovornost pravne osebe je, da o tem ustrezno obvesti tudi zaposlene, ki sprejemajo s prijavo splošne pogoje objavljene na www.mojahrbtenica.si. S sprejetjem splošnih pogojev na spletni strani www.mojahrbtenica.si, ko je naročnik pravna oseba , se zaposleni, ki se registrirajo v www.mojahrbtenica.si preko pravne osebe strinjajo, da imajo urejene vse zakonske in ostala razmerja s pogodbo o zaposlitvi, internimi akti delodajalca ter drugimi pravni akti med zaposlenim in delodajalcem (pravno osebo – naročnikom). Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p. ne prevzema odgovornosti, če član ali njegov delodajalec nimata medsebojno ustrezno urejenih obveznosti in razmerij.

Zagotavljanje storitve

Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p. in spletni portal www.mojahrbtenica .si nudita spletne in fizične vadbe, izobraževanja, delavnice in dogodke,  ki potekajo preko spleta  z dostopanjem do vsebin in fizično v telovadnicah.

Spletni dostopi  v obliki video posnetkov, so rezultat posnetih vadb in v živo posnetih vadb.

Za dostopanje ponudnik uporablja vmesnik Youtube.

Omejitev, prekinitev ali ukinitev dostopa do storitev

Ponudnik lahko začasno omeji ali prekine dostop do svojih storitev, če je potrebna dograditev ali nadgraditev sistema, posodobitev, vzdrževanja ali drugih aktivnosti. Prav tako to lahko stori, če je prišlo do napake v delovanju, okvare ali nedelovanja zaradi višje sile. V zvezi s prekinitvami, omejitvami in drugimi aktivnostmi, ki so povezane s prejšnjim odstavkom, bo Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p., uporabnike obveščal preko sredstev komuniciranja, ki jih sicer uporablja za komunikacijo z uporabniki.

Omejitev ali prekinitev dostopa lahko traja toliko časa, da se izvedejo potrebna dela oz. odprava napak ali okvar.

Ponudnik  ima pravico do delne ali celotne omejitve dostopa do storitev, trajen ali začasni izklop uporabnika v naslednjih primerih:

 • Če uporabnik krši Splošne pogoje, zakonske predpise ali ne izpolnjuje drugih obveznosti povezanih z uporabo storitev www.mojahrbtenica.si.
 • Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p.  pred izvedbo ukrepa omejitve ali prekinitve uporabniku pošlje sporočilo o ugotovljenih kršitvah in ga pozove, da s kršitvami preneha oz. jih odpravi v roku treh (3) dni od prejema obvestila, sicer bo zoper njega izveden ustrezen ukrep.
 • Če uporabnik v roku treh (3) dni od poslanega sporočila ne preneha s kršitvami oz. jih ne odpravi, lahko ponudnik takoj začasno ali trajno omeji dostop do dela ali vseh storitev oz. uporabnika začasno ali trajno izklopi iz sistema www.mojahrbtenica.si.

Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p. lahko v primeru, če kršitev pomeni takojšnjo in resno grožnjo ali povzroča škodo, ki bi škodovala stabilnosti in dosegljivosti spletne platforme www.mojahrbtenica.si  drugim uporabnikom izvede zgoraj navedene ukrepe brez predhodnega obvestila.

V Murski Soboti, 1. oktobra 2022