Kolofon

Vsebine spletnih strani

Vsebino spletnega mesta je pripravil Inštitut gibanja, Simona Kolarič s.p. Na spletnih straneh so uporabljene fotografije v lasti Inštituta gibanja, Simona Kolarič s.p. in licenčne fotografije Freepik. Ne odgovarjamo za morebitne tipkarske napake, pridružujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo vsebino na tem spletnem mestu, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Namen spletne strani, spletne trgovine in spletne rezervacijske platforme

Spletne strani podajajo informacije o poslovnem subjektu in storitvah Inštituta gibanja, Simona Kolarič s.p. Spletna trgovina Moja hrbtenica ponuja možnost spletnega nakupa storitev v ponudbi podjetja. Spletna rezervacijska platforma ponuja spletno rezervacijo termina vadb in nakup le teh.

Prevzemanje odgovornosti

Zavezujemo se, da so podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni. Pri oblikovanju spletnega mesta skušamo zagotavljati ažurnost in točnost podatkov. Za njihovo točnost in celovitost ne jamčimo in ne prevzemamo nobene odgovornosti, ki bi izvirala iz njihove uporabe. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Tehnična izvedba

Spletno stran, spletno trgovino in spletno rezervacijsko platformo je izdelalo podjetje Kreativne ideje na platformi Wordpress/Woocommerce. Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programiranje spletnega mesta ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebin in pri izdelavi spletne rezervacijske platforme, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.